Kapitoly z lineárního programování


  1. Formulace úloh lineárního programování
  2. Konvexní množiny
  3. Struktura množiny přípustných řešení
  4. Dualita v lineárním programování
  5. Simplexový algoritmus
  6. Dopravní úlohy
  7. Postoptimalizace, celočíselné programování
  8. Maticové hry
  9. Matematické programování
  10. Stochastické programování