Kapitoly z pravděpodobnosti a matematické statistiky


 1. Klasické pojetí pravděpodobnosti
 2. Axiomatická teorie pravděpodobnosti
 3. Rozdělení náhodných veličin
 4. Náhodné veličiny a vektory I   II
 5. Normální rozdělení
 6. Testování hypotéz
 7. Regrese a korelace
 8. Analýza rozptylu (ANOVA)
 9. Odhady parametrů
 10. Testy dobré shody
 11. Výběry z konečných souborů
 12. Indexy a časové řady
 13. Mnohorozměrná analýza
 14. Bayesovské metody
 15. Pravděpodobnostní entropie
 16. Robustní statistické metody