MATEMATIKA


Matematika - věda o číslech, kvantitativních vztazích a prostorových útvarech.

Smyslem matematiky není umět hbitě numericky počítat, například číšník v restauraci počítá rychleji než matematik.
Matematika nejsou jenom počty, ale matematik musí umět počítat. Smyslem matematiky také není znát zpaměti všechny vzorce.

Je lepší znát jenom některé vzorce a umět si odvozovat, než se učit všechny vzorce. V matematice si stačí pamatovat málo, ostatní se dá odvodit. Tím se matematika odlišuje od ostatních věd. V některých jiných vědách (např. humanitních) je nutno toho většinu zvládnout pamětně.

Smyslem matematiky je schopnost abstraktních logických teoretických úvah.

Matematiku je nutno se učit jinak, než jiné vědní obory. Je náročná na abstraktní myšlení, pracuje se zde s abstraktními pojmy (které si nelze konkrétně představit). K úspěšnému zvládnutí je nutno každý pojem pochopit ("strávit"), nelze se to naučit nazpaměť. Naučit se definici zpaměti a nerozumět ji je k ničemu.
Matematika je souvislý sled poznatků, které na sebe navazují, všechno se navzájem prolíná. Pochopení souvislostí je základem úspěšného zvládnutí matematiky.
Jiné vědy (např. fyzika, chemie, molekulární biologie) rozhodně nejsou lehčí, ale tam si pod tím člověk něco představí. Jiná věc je, že skutečnost se nemusí s našimi představami shodovat.    Počet přístupů: Počitadlo   (od poslední aktualizace)