Matematické perličky


Na jedné schůzi vědecké rady se probírala otázka, zda se má více času věnovat výuce jazyků nebo matematiky.
Jeden na schůzi prohlásil: "Matematika je jazyk."

Na konci přednášky se profesor matematiky zeptal: "Má někdo z přítomných nějaké otázky?" Jeden student pronesl: "Nepochopil jsem, jak jste ten vzorec odvodil." Profesor na to: "To není otázka, to je tvrzení. Má ještě někdo nějaké otázky?"

Učitel matematiky vysvětluje žákům: "Poloviny jsou vždy stejné." Pak podotkne: "Ale větší polovina z vás to nechápe, protože o hodinách nedává pozor."

Astronom, fyzik, matematik se vydají na výlet do hor, v tom spatří bílého kamzíka.
Astronom prohlásí: "Žijí tady bílí kamzíci."
Fyzik prohlásí: "Žije tady aspoň jeden bílý kamzík."
Matematik prohlásí: "Žije tady aspoň jeden kamzík, který je aspoň z jedné strany bílý."

Odborník je člověk, který ví stále více o stále užších oblastech vědy, až ví absolutně všechno o ničem. (limitní přechod)

Matematické vyjádření manželské nevěry:   (HOP)2

Pro trojúhelník platí sinová a cosinová věta. Platí také pro manželský trojúhelník?
Trojúhelníku lze opsat kružnici. Lze také manželskému trojúhelníku opsat kružnici?

Členové při odčítání: Menšenec - Menšitel = Rozdíl;
Menšenec - číslo, od kterého odčítáme.
Menšitel - číslo, které odčítáme.
Menšík - vynikající český herec, již zesnulý.

Aplikace (použití) matematiky na reálné situace je omezeno.
Příklad:
Jeden kopáč vykope jámu (1x1 m) za 1 hodinu (3600 vteřin). Potom 360 kopáčů vykope jámu za 10 vteřin. Umíte si ale představit tolik kopáčů na tak malém prostoru?

Komplexní číslo má reálnou a imaginární část. Podobně je tomu s komplexním hodnocením.

V blázinci jeden blázen prohlašuje: "Já jsem operátor derivace, kdo mě nebude poslouchat, toho zderivuji. " Všichni ho tedy poslouchají, až tam přijde jeden, který si z něho nic nedělá. Ostatní mu říkají: "Poslouchej ho, nebo tě zderivuje." Odpoví: "To mě nevzrušuje, já jsem exponenciála. "

Kolik má noha židlí? Źidle má 4 nohy. Převrácená hodnota k číslu 4 je 1/4, tj. noha má jednu čtvrtinu židle.

Zákazník si jde do knihkupectví koupit jistou příručku. Prodavač nadhodí: "Tato kniha Vám ušetří polovinu práce." Zákazník na to: "Tak já si ji koupím dvakrát." Čísla 2 a 1/2 jsou navzájem převrácená, neboť platí: 2*1/2=1.

Zákazník se u benzínové pumpy ptá obsluhy: "Kolik stojí kapka benzínu?" Odpoví mu: "Nic". Zákazník na to: "Tak mi nakapejte plnou nádrž."
(nekonečno x nula = nedefinováno)

Kdyby na vysokých školách učil mikroprofesor, učili by tam také nanodocenti a pikoasistenti.
Školu by pak opouštěli femtostudenti s attovědomostmi.

Je nutno rozlišovat pojmy: metrika x semetrika

Nejvyšším posláním matematiky je nalézat skrytý pořádek v chaosu, který nás všude obklopuje. (N. Wiener)