Kombinatorika


Kombinatorika je zajímavé odvětví matematiky. Zabývá se tím, kolika způsoby můžeme prvky uspořádat, kolika způsoby lze vybrat prvky, apod. Také se rozlišují případy, jestli na pořadí záleží či nikoli, jestli se prvky mohou opakovat či nemohou.
Základními kombinatorickými pojmy jsou: permutace, variace, kombinace. V kombinatorice se také pracuje s pojmem faktoriál.
Variace


    Počet přístupů: Počitadlo   (od poslední aktualizace)