Matematika má několik odvětví


4 základní aritmetické úkony: sčítání, odčítání, násobení, dělení.
součet = výsledek sčítání;   rozdíl = výsledek odčítání;
součin = výsledek násobení;   podíl = výsledek dělení;


Příklady z matematiky

Počet přístupů: Počitadlo   (od poslední aktualizace)