Matematika má několik odvětví
  4 základní aritmetické úkony: sčítání, odčítání, násobení, dělení.
  součet = výsledek sčítání;   rozdíl = výsledek odčítání;   součin = výsledek násobení;   podíl = výsledek dělení;
Příklady z matematiky  Počet přístupů: Počitadlo   (od poslední aktualizace)