Finanční matematika


Zde si ukážeme použití matematiky při finančních výpočtech, zvláště aplikace posloupností ve finanční matematice.
Není samozřejmě možné obsáhnout veškerou rozmanitost finančního světa, neboť je velice rozsáhlý a složitý, také dynamický a proměnlivý v čase.
Připomeneme si zde některé základní pojmy.


Úrok je částka, o kterou musí dlužník zaplatit věřiteli více, než si půjčil. Je to odměna za půjčení peněz, nebo-li cena úvěru.

Úroková míra (sazba) vyjadřuje v procentech, jakou část činí úrok z půjčené částky za úrokovací období (nejčastěji rok).
Pokud se úroková míra vztahuje k roku, značí se p.a. (per annum).
Pokud si dlužník půjčí na dobu kratší než úrokovací období, zaplatí věřiteli jen poměrnou část úroku.

Pokud si občan uloží do peněžního ústavu peníze, je občan věřitel a peněžní ústav dlužník. Proto musí peněžní ústav zaplatit občanu více.
Pokud si občan půjčí peníze od peněžního ústavu, je občan dlužník a peněžní ústav věřitel. Proto musí občan zaplatit peněžnímu ústavu více.


Příklady   na úrokový počet (formát .doc)


Pokud si někdo chce vzít půjčku, měl by dobře zvážit, kdo koho umoří. Zda umoří on dluh nebo dluh umoří jeho.


Počet přístupů: Počitadlo   (od poslední aktualizace)