Kapitoly z obecnÚ algebry


  1. Mno×iny
  2. AlgebraickÚ struktury
  3. Svazy
  4. Grupy
  5. Okruhy a obory integrity
  6. Dýlitelnost v oboru integrity
  7. Polynomy nad týlesy
  8. AlgebraickÚ rovnice
  9. Galoisova teorie