Kapitoly z náhodných procesů


  1. Vytvořující funkce
  2. Rekurentní jevy
  3. Markovovy řetězce I
  4. Markovovy řetězce II
  5. Markovovy řetězce op
  6. Řízené Markovovy řetězce
  7. Stochastické procesy
  8. Spektrální vyjádření procesu
  9. Stacionární posloupnosti
  10. Predikce