Fyzika


Fyzika patří mezi přírodní vědy, zkoumá obecné zákonitosti chování hmoty.
Přispívá k rozvoji technického myšlení a podílí se velkou měrou na technickém pokroku.
Vědomosti z fyziky můžeme použít v praktickém životě.


Každý odborník si myslí, že jeho věda je ta nejdůležitější. Fyzikové se od ostatních odborníků liší tím,
že jejich věda skutečně nejdůležitější je.


Fyzika zkoumá zákonitosti chování hmoty, ale netvrdí, že co není hmotné, to neexistuje.


Matematika a fyzika jsou vědy nerozlučně spjaté.

   Počet přístupů: Počitadlo   (od poslední aktualizace)