Fyzika a náboženství


Mnozí si kladou otázku: "Jak to jde dohromady?" Fyzika ale nikterak nevyvrací existenci Boha.

Hluboký (ale rozšířený) omyl je, že v Boha věří jen nevzdělanec, který nezná fyziku. Velcí fyzikové (např. Newton, Planck) věřili v Boha.


Velký fyzik Max Planck prohlásil:

U věřícího stojí Bůh na počátku uvažování, u vědce stojí Bůh na konci uvažování.


Zákon zachování energie:
Energii nelze zničit ani získat z ničeho. Energie se může měnit z jedné formy na druhou.

Přeměna energie ale nemůže probíhat libovolně. Například mechanickou energii přeměníme beze zbytku v teplo, ne naopak.
Energie, která se jednou změnila v energii tepelnou, se již nikdy úplně nepřemění v jinou formu energie. Část ji zůstane již navždy teplem.
Jestliže se energie změní v teplo a rovnoměrně rozloží, stane se nepoužitelnou.


Balcar formuloval termodynamické zákony takto:

Celkové množství energie ve vesmíru zůstává konstantní (1. TZ), množství použitelné energie klesá (2. TZ).

Z nich pak plyne Balcarův teorém:

Vesmír spěje k tepelné smrti. Zabránit ji může jen nadpřirozený Boží zásah.


Položme si otázku: "Je tady energie od věčnosti?"Zde je více informací   (formát .doc).