Kapitoly z lineární algebry


 1. Algebraické struktury, tělesa
 2. Vektorové prostory
 3. Homomorfismy vektorových prostorů
 4. Matice
 5. Matice homomorfismu
 6. Soustavy lineárních rovnic
 7. Permutace a determinanty
 8. Lineární formy
 9. Bilineární a kvadratické formy
 10. Unitární prostory
 11. Polynomiální matice
 12. Vlastní čísla a vektory
 13. Podobnost matic a endomorfismů
 14. Afinní a Euklidovské prostory