Ruprechtice

  1. Ruprechtický kostel
  2. Ruprechtický hřbitov
  3. Vojenský hřbitov
  4. Ruprechtické náměstí
  5. Strážní skála
  6. Panelák Hokejka

Kostel v Ruprechticích

kostel Antonína Paduánského


Kostel v Ruprechticích    Kostel v Ruprechticích

Kostel v Ruprechticích    Kostel v Ruprechticích

U kostela je kříž .


Kostel v Ruprechticích    Kostel v Ruprechticích (z Horské)


Kostel v Ruprechticích - historická pohlednice


Pohled na Ruprechtice

Pohled na Ruprechtice z cesty k MK    Pohled na Ruprechtice od lomu


Hřbitov v Ruprechticích

(vedle je vojenský hřbitov)

U hřbitova je křižovatka ulic F.L.Věka a Strážní.

Křižovatka u hřbitova    Hřbitov v Ruprechticích

Hřbitov v Ruprechticích    Hřbitov v Ruprechticích

Na Ruprechtickém hřbitově je kříž .


Louka u hřbitova


Vojenský hřbitov

Na vojenském hřbitově v Ruprechticích jsou pochováni vojáci, kteří zde padli za 2. světové války. Za socialismu to bylo pietní místo.
Po pádu socialismu (někdy v 90. letech) byla socha sovětského vojáka převezena od kasáren na ruprechtický hřbitov.
Náměstí u kasáren, kde socha původně stála, se jmenovalo "Náměstí sovětské armády". Po sametové revoluci bylo přejmenováno na "Štefánikovo náměstí".

Vojenský hřbitov v Ruprechticích

Vojenský hřbitov v Ruprechticích    Vojenský hřbitov v Ruprechticích

Socha sovětského vojáka


Náměstí v Ruprechticích

Náměstí Míru

Na náměstí je základní škola, restaurace Repre-Rupre, obchod Hit Market, lékárna, cukrárna.

Ruprechtice náměstí (ZŠ před rekonstrukcí)    Ruprechtice náměstí

Ruprechtice náměstí (základní škola)    Ruprechtice náměstí (základní škola)

Ruprechtice náměstí (základní škola)    Ruprechtice náměstí (základní škola)

Ruprechtice náměstí (základní škola)    Ruprechtice náměstí (Repre-Rupre)

Ruprechtice náměstí (Repre-Rupre)    Ruprechtice náměstí (Repre-Rupre)


Ve školním roce 2018 - 2019 probíhala rekonstrukce základní školy v Ruprechticích. Obě školní budovy byly navýšeny o 1 patro.
Po dobu rekonstrukce někteří žáci chodili do školy do Pavlovic, někteří měli třídy na TUL (budova G).
Na obrázcích níže je základní škola po rekonstrukci.

Ruprechtice náměstí (základní škola po rekonstrukci)    Ruprechtice náměstí (základní škola po rekonstrukci)

Ruprechtice náměstí (základní škola po rekonstrukci)    Ruprechtice náměstí (základní škola po rekonstrukci)

Ruprechtice náměstí (základní škola po rekonstrukci)    Ruprechtice náměstí (základní škola po rekonstrukci)

Ruprechtice náměstí (základní škola po rekonstrukci)    Ruprechtice náměstí (základní škola po rekonstrukci)


Strážní skála

(alias Skála Cvičák, alias Skála za Hokejkou)

Na kopečku u Ruprechtic je skála, což je pár kamenů ze zvětralé žuly. Působí jako kameny vystupující ze žulového nitra na povrch.
Kdysi byl odtud pěkný výhled do okolí. Nyní již odtud není vidět téměř nic, neboť okolní stromy povyrostly.
Nedaleko je vojenský hřbitov, vedle pak obyčejný hřbitov. Poblíž je také dlouhý panelák zvaný "Hokejka". Za skálou se pak zalesněný svah svažuje do údolí Černé Nisy.
Skála se v minulosti používala jako hlídkové místo, neboť byl odtud dobrý rozhled. Odtud název Strážní skála (v minulosti Wachstein), také Strážní ulice.
Okolo skály např. táhli vojáci za Prusko-rakouské bitvy (1866). Před 2. světovou válkou (1938) byly v přilehlém lesíku vykopány zákopy. Za 2. světové války zde byla bitva, kde padlo několik vojáků. Jsou pochováni na nedalekém vojenském hřbitově. Po válce se místo využívalo jako vojenské cvičiště, včetně zákopů. Odtud název Skála Cvičák, také Ruprechtický Cvičák. Později se vojenské cvičiště přesunulo do Radčic na druhou stanu údolí Černé Nisy (k Honzovu kopečku).
V přilehlém Ruprechtickém lesíku jsou ještě pozůstatky vojenských zákopů.


Skála Cvičák    Skála Cvičák

Skála Cvičák    Skála Cvičák

Skála Cvičák    Skála Cvičák

Pohled ze skály


Panelák Hokejka

V Liberci Ruprechticích je panelák zvaný Hokejka. Je to největší panelák v Liberci, má 24 vchodů (646-669), 11 pater.
Je dvakrát zalomený, svým tvarem připomíná hokejku. Hokejka byla postavena roku 1972 (za socialismu).
Za Hokejkou je silnice a parkoviště aut. Za silnicí je louka, kde je cvičiště pro pejsky.
Je tam také mokřad, kde pramení Dlaždičův potok. Proteče Ruprechtickým lesíkem a vlévá se do Černé Nisy.

Hokejka (zezadu)    Hokejka (od psího cvičiště)

Hokejka (zezadu)    Cvičiště pro pejsky za Hokejkou


Na podzim r. 2020 byly na louce za Hokejkou provedeny úpravy. Byly udělány tůňky, aby zadržovaly vodu a mohli tam žít vodní živočichové (zejména obojživelníci). Na jaře r. 2021 byly na louce též vysázeny nové stromky.

Cvičiště pro pejsky za Hokejkou    Cvičiště pro pejsky za Hokejkou

Louka za Hokejkou    Louka za Hokejkou

Louka za Hokejkou    Tůňka


Tůně za Hokejkou    Tůně za Hokejkou


Pohled od Hokejky přes parkoviště


Na obrázcích níže je Hokejka zepředu.

Hokejka (zepředu)    Hokejka (zepředu)


Na obrázku níže je Hokejka ze 70. let (krátce po výstavbě).

Hokejka (zepředu, ze 70. let)


Hokejka (letecký pohled)    Hokejka (letecký pohled)


Hokejka (pohled od Pavlovic)    Hokejka (pohled od Stráže)

Hokejka (pohled od Honzova kopečku)


   Některé obrázky převzaty ze stránky: http://www.mediafoto.cz/fotobanka/media.details
   Historická pohlednice kostela v Ruprechticích převzata ze stránky: http://www.farnostruprechtice.cz