Kříže a kapličkyKříž u Rušičky, poblíž sídliště Broumovská (v Liberci).
Nahoře - před výstavbou domů "Viladomy". Dole - po výstavbě domů "Viladomy".
Kříž u rušičky    Kříž u rušičky

Kříž u rušičky    Kříž u rušičky
Kříž u rušičky    Kříž u rušičky
Kříž u rušičky    Kříž u rušičky

Kříž ve Vratislavicích n. N. u kostela.
Kříž ve Vratislavicích
Kříž ve Vratislavicích    Kříž ve Vratislavicích

V roce 2021 došlo k poškození kříže, zbylo z něj jen torzo, což je škoda.
Torzo kříže    Torzo kříže

V roce 2023 někdo kříž obnovil. Není to ale, co to bývalo.
Obnovený kříž    Obnovený kříž

Kříž u Vratislavic poblíž restaurace "Mojžíšův pramen"
Kříž u Vratislavic
Kříž u Vratislavic    Kříž u Vratislavic

Kříž na Horské u odbočky k Lesnímu koupališti (v Liberci).
Kříž na Horské    Kříž na Horské (v pozadí Žulový vrch)
Kříž na Horské    Kříž na Horské
Kříž na Horské    Kříž na Horské

Mlynářův kříž
Nachází se v Jizerských horách na západním svahu Žulového vrchu, kousek nad Libercem.
V roce 1864 na tomto místě zemřel mlynář z Rudolfova Anton Jäger a kříž byl postaven na jeho památku.
Mlynářův kříž    Mlynářův kříž
Mlynářův kříž
Mlynářův kříž    Mlynářův kříž - rozcestník (šipky)
Mlynářův kříž    Mlynářův kříž
Mlynářův kříž
Některé obrázky byly převzaty ze stránky: jizerpom.wz.cz


Kříž v Radčicích (u Liberce).
(Demuthův kříž)
Kříž v Radčicích    Kříž v Radčicích
Kříž v Radčicích

Kříž byl zhotoven místním rolníkem Antonem Demuthem v roce 1850.
V roce 2022 se provedla obnova Demuthova kříže.
Na financování obnovy kříže se podíleli také místní občané, právě od nich vzešla iniciativa.
Na obrázcích níže jsou obrázky kříže po rekonstrukci.Kříž v Radčicích    Kříž v Radčicích

Kříž v Radčicích    Kříž v Radčicích
Kříž v Radčicích    Kříž v Radčicích

Nápis
Některé obrázky převzaty z internetu: www.liberec.cz
O obnově Demuthova kříže je také zmínka ve Zpravodaji Liberec (září 2022).Kříž na Veseckém hřbitově (u Liberce).
Kříž na Veseckém hřbitově

Kříž na Veseckém hřbitově    Kříž na Veseckém hřbitově
Kříž u kostela v Ruprechticích
Kříž v Ruprechticích u kostela
Kříž v Ruprechticích u kostela    Kříž v Ruprechticích u kostela
Kříž v Ruprechticích u kostela

Kříž na Ruprechtickém hřbitově
Kříž na Ruprechtickém hřbitově    Kříž na Ruprechtickém hřbitově


Kříž u Sklenařic u Vysokého n. Jiz.
(zvaný též Tomášův kříž)
Tomášův kříž

Tomášův kříž    Tomášův kříž
Tomášův kříž    Tomášův kříž


Kříž u kostela v Pasekách n. Jiz.
Kříž v Pasekách

Kříž v Pasekách

Hutterův kříž
Nachází se pod Bílou skálou, při cestě na Štěpánku, poblíž Pasek n. Jiz.
Hutterův kříž    Hutterův kříž


Kříž v Zahradě vzpomínek
Nachází se v Zahradě poblíž Tržního náměstí v Liberci.
Kříž v Zahradě    Kříž v Zahradě
Kříž v Zahradě

Kříž na Rádle
Nachází se v obci Rádlo u kostela.
Kříž na Rádle    Kříž na Rádle
Hrob mrtvých mužů
Nachází se pod žulovým lomem poblíž Liberce, v údolí Alešova potoka.
Záhadou zůstává, kdy a kde se tu vzaly 3 hroby a 3 kříže. Snad tu byli zastřeleni 3 muži za války.

3 kříže    3 kříže
3 kříže

3 kříže
3 kříže
Některé obrázky byly převzaty ze stránky: jizerpom.wz.cz


Holubův kříž
Nachází se v Jizerských horách kousek pod Žulovým vrchem (na západní straně).
Je umístěn v puklém balvanu. Zřejmě tam koncem 19. století zahynul dřevorubec Holub.
Holubův kříž    Holubův kříž
Holubův kříž    Holubův kříž
Holubův kříž (v pozadí mobilní věž)    Holubův kříž

Melzerův kříž
Nachází se v Jizerských horách poblíž přehrady Černá Nisa.
Melzerův kříž    Melzerův kříž

Kříž u Bedřichova
Nachází se v Jizerských horách poblíž obce Bedřichov.
Kříž v JH
Kříž u Hodkovic n. M.
Nachází se poblíž obce Hodkovice.
Kříž u Hodkovic n. M.