Biblická chronologie


Já jsem si poopravil představu o světových dějinách na základě Bible. Věřím tomu, že Bible je   Boží slovo .
Vzhledem k tomu, že existence údajných předchůdců člověka není vědecky dokázaná, můžeme pravěk ze světových dějin vyškrtnout.

Bible je Boží slovo.

CELÁ BIBLE

Mnozí mají hluboce zafixované "pohádky o milionech let". Přijímají evoluci jako fakt, neuvědomují si, že je to jen hypotéza neboli domněnka.
Hypotézy (domněnky) některých vědců se přijímají za fakta, jako kdyby byly vědecky dokázané.
Dnes téměř stačí, aby určitý názor byl označen slovem "vědecký" a jeho úspěch je mezi lidmi zaručen.
Věda nemůže existenci Boha dokázat ani vyvrátit. Názory typu: "Bůh není, věda to dokázala." jsou naivní.

Evoluce je pohádka o proměnách, místo mávnutí kouzelného proutku jsou miliony let vývoje.

Několik slov o evoluci

Biblická chronologie   (formát .doc)

Nástin pohádek   o milionech let.


Citat


Celé lidstvo pochází z jednoho lidského páru (Adama a Evy) a je staré asi 6000 let (asi 4000 let před Kristem, 2000 let po Kristu).


Světové dějiny byly zrekonstruovány převážně na základě písemných záznamů. Co údajně bylo před víc než 6000 lety, nestojí na pevných základech, z té doby nejsou žádné písemné záznamy.


   Zde jsou   Kýčovité obrázky   Počet přístupů: Počitadlo   (od poslední aktualizace)