Evoluce nebo stvoření


Evoluční teorie učí toto: Život na Zemi vznikl dlouhým pozvolným vývojem od nižších forem k vyšším. Vývoj prý trval miliony let.
Je však samovolný vývoj od nižších forem k vyšším pravděpodobný? To probíhal nepřirozený děj bez kompenzace?
Tvrzení, že náhoda může způsobit vznik informace, je vědecký nesmysl.


Jistý vědec Patterson, který se zabýval problematikou evoluce, prohlásil:

Pozitivní důkazy pro evoluci jsou mnohem slabší, než si laik dokáže představit, možná chybějí úplně.
Správný vědecký postoj je být v pochybnostech (evoluce nebo stvoření).

Sir Artur Keith (anglický vědec) prohlásil:

Evoluce je nedokázaná a nedokazatelná, věříme ji jen proto, že jinak bychom museli připustit absolutní stvoření,
což je pro člověka 20. století nedůstojné.

Jistý vědec (A. Standen) se vyjádřil k problematice chybějícího článku (missing - link):

Je mylné si myslet, že chybí pouze pár článků (do vývojového řetězu). Bylo by přesnější říci, že chybí větší část celého řetězu,
totiž tak mnoho, že ani není jisté, je-li vůbec nějaký (vývojový) řetěz.


Sám Darwin, zakladatel evoluční teorie, prohlásil, že jeho teorie nemusí být objektivně platná.
Dále prohlásil: "Kdyby mohlo být dokázáno, že existuje nějaký složitý orgán, který za žádných okolností nemohl povstati z četných malých, po sobě následujících modifikací, moje teorie by se nutně musela zhroutit."


Evoluční teorie je též založena na víře. Je to víra ve zkameněliny, které nejsou, víra v mezičlánky, které stále chybějí, apod.
Je to víra způsobená strachem před tím, co by si mohl myslet svět "prosáklý" evoluční teorií.
Evoluce není ani tak vědeckou teorií, jako spíše určitý druh vědeckého náboženství.
Námitky vůči stvořitelskému pojetí vzniku života a vesmíru nejsou vědecké, ale ideologické. Věda byla často "služkou" ideologie.
Evoluce (evolucionistický model) zůstává věcí víry, stvoření (kreacionistický model) zůstává věcí víry.


Bůh se zjevil dvojím způsobem:
Svými činy v přírodě, svým Slovem v Bibli. Bůh si nemůže odporovat, tj. výsledky přírodovědeckého bádání nemohou být v rozporu s Biblí.

Vědec Max Planck prohlásil:   U věřícího stojí Bůh na počátku uvažování, u vědce stojí Bůh na konci uvažování.


Použité zdroje: