Záhadné jevy


Přes velký pokrok vědy a techniky zůstávají některé věci záhadné, na které věda není schopna dát vysvětlení.

Například jevem stále záhadným zůstává kulový blesk. Jeho existenci nelze popřít, neboť jsou svědectví lidí, kteří ho viděli na vlastní oči. Dodnes není logicky a do detailů objasněn. Existují jisté teorie, ale žádná ho nevysvětluje úplně do detailů. Kulový blesk je vzácným jevem, neznáme příčinu jeho vzniku.
Další záhadný jev je, že se houpačka sama houpe. Vědcům se také nepodařilo najít logické vysvětlení.
Kruhy v obilí je také záhadný jev.