Mat je konec šachové partie
V šachové partii je nejdůležitější figura král. Bez krále nelze hrát. Je-li král ohrožen, tj. soupeř ho hrozí příštím tahem sebrat, říkáme, že král je v šachu. Šachu je nutno ihned čelit, tj. ze šachu je nutno ihned uniknout. Množina všech tahů, kterými lze uniknout ze šachu, je únikový prostor  (Ú.P.).

Ze šachu je možno uniknout těmito způsoby:

  1. Hráč králem uhne na některé sousední pole, které není ohroženo a není obsazeno vlastní figurou (únikový prostor 1. druhu).
  2. Hráč představí figuru, čímž přeruší působnost šachující figury (únikový prostor 2. druhu).
  3. Hráč sebere šachující figuru, čímž se šachu zbaví (únikový prostor 3. druhu).
  4. Hráč sebere soupeřova krále. Protože se na sebrání krále nehraje, je únikový prostor 4. druhu skrytý (latentní).

Nelze-li ze šachu nijak uniknout, tj. únikový prostor je prázdná množina, nastává šach-mat a partie končí prohrou hráče, který dostal mat.
Mat je šach, ze kterého již není úniku.
Šach-mat znamená: Král je mrtev.

Cílem šachové hry je dát soupeřovu králi šach mat.

Jestliže hráč dá soupeřovu králi šach, zaznamená se to v notaci připsáním znaku + za tah.
Jestliže soupeř ze šachu unikne, přidá se v notaci zkratka Ú.P. za tah. Psát do šachové notace zkratku Ú.P. není nezbytně nutné.

definice matuTrubičky    Trubičky