Základní příkazové konstrukce

v programovacím jazyku PASCAL