Příkaz větvení


Příkaz větvení (podmíněný příkaz) začíná klíčovým slovem IF, za kterým je uvedena podmínka.
Dále je klíčové slovo THEN, za kterým je buď jeden příkaz nebo příkazový blok.
Dále je klíčové slovo ELSE, za kterým je buď jeden příkaz nebo příkazový blok.
Slovo IF znamená "jestliže", slovo THEN znamená "pak, potom", slovo ELSE znamená "jinak".

Struktura podmíněného příkazu je následující:

IF Podmínka THEN Příkaz_1
 ELSE Příkaz_2;

Za příkazem Příkaz_1 není středník, středník je až za příkazem Příkaz_2. Pokud použijeme místo Příkaz_1 příkazový blok, není za END středník.
Program nejdříve vyhodnotí podmínku. V případě, že je podmínka splněna, provede se Příkaz_1. V případě, že není podmínka splněna, provede se Příkaz_2.

V případě, že se při nesplnění podmínky nemá nic provádět (prázdný příkaz), struktura se zjednoduší. Nemusí se klíčové slovo ELSE vůbec uvádět.
Struktura podmíněného příkazu je potom následující:

IF Podmínka THEN Příkaz_1;

V tomto přídapě je za příkazem Příkaz_1 středník.
Program nejdříve vyhodnotí podmínku. V případě, že je podmínka splněna, provede se Příkaz_1. V případě, že není podmínka splněna, neprovede se nic.