Zde je příklad programu napsaného v programovacím jazyku PASCAL .
V levém rámu je zdrojový text programu, v pravém rámu je odpovídající vývojový diagram.