Není to spirála, jsou to soustředné kružnice.

soustředné kružnice


předchozí   x   další
optické klamy