Před 4 až 5 miliardami let prý vznikla planeta Země.
Před 3 miliardami let se údajně na Zemi objevily jednobuněčné organismy, tj. hmota prý sama ožila. Pak se jednobuněčné organismy shlukovaly, vytvořily mnohobuněčné organismy, nakonec se z nich údajně vyvinula zvířata.
Život v žádném případě nemohl vzniknout pouhou přeměnou hmoty, sám od sebe se nemohl vyvinout z neživé hmoty.
Živé vzniká jen ze živého. Každý živý organismus povstal z organismu žijícího předtím. Život vznikl evolucí leda tak ve fantazii některých lidí.
Kdysi dávno (před miliony let) se prý anorganická hmota sama organizovala a vyvíjela k živé buňce a pak ještě dál k živé přírodě a člověku. Tvrzení, že první život vznikl samovolně z neživé hmoty, je nesmysl. Dnes nic takového nepozorujeme. V hmotě nebyl objeven žádný proces, který by umožnil přechod od neživého k živému.
Jak mohla neživá hmota vytvořit sama od sebe tak složitý systém - živou buňku? Dosud to žádný člověk neumí, ale neživá hmota to vytvořila. Každý mechanismus potřebuje konstruktéra, ale živý organismus, který je mnohem složitější, se vyvinul sám od sebe (podivná logika). Neživé atomy a molekuly se nedovedou samy od sebe uspořádat a sestavit ve složitý systém (B. Balcar). Složité organické sloučeniny mají stále ještě k živé buňce dost daleko.
Tvrzení typu: "Složité organické sloučeniny vytvořily buňku." je nesmysl, je to spíš pohádka.
Záhadou také zůstává, jak mohla hmota vytvořit něco, co v sobě nemá, tj. informaci.
Jak mohla hmota vědět jak na to? Kde se vzalo "know how"?

Mnozí lidé přijímají evoluci jako fakt, jako hotovou věc. Neuvědomují si, že je to jen hypotéza.
Velkou roli zde hraje též ideologický faktor, některým lidem vyhovuje učení: "Bůh není, můžeme si dělat co chceme, nemusíme být nikomu odpovědni." Neuvědomují si, že je to falešná svoboda.