1. Pražský hrad
  2. Malá Strana
  3. Karlův most
  4. Národní divadlo
  5. Staroměstské náměstí
  6. Václavské náměstí
  7. Karlovo náměstí
  8. Prašná brána

Pražský hrad


Pražský hrad a zejména Chrám svatého Víta patří mezi nejvýznamnější památky. Chrám svatého Víta je dominanta Prahy. Je tam také hrobka českých králů a jsou tam uloženy korunovační klenoty. Pražský hrad byl postaven na návrší kousek nad levým břehem Vltavy. Čtvrť v okolí hradu se nazývá Hradčany. Kousek níže je čtvrť Malá Strana.
Pohled na Pražský hrad z Karlova mostu je velmi působivý. Pražský hrad byl založen někdy v 10. století.
Mezi významné stavby Pražského hradu patří: Chrám svatého Víta, Španělský sál, Obrazárna Pražského hradu, Bazilika svatého Jiří, Prašná věž (Mihulka), restaurace Vikárka, Kaple svatého Kříže, Královský palác, Vladislavský sál, Lobkovický palác, Zlatá ulička, Černá věž, Daliborka.
K Pražskému hradu přiléhají zahrady, Jelení příkop (vede přes něj Prašný most). Poblíž je letohrádek Belveder, také Jízdárna.
Na Pražském hradě je také sídlo prezidenta České republiky.
Více informací o Pražském hradu najdete na těchto stránkách:   Pražský hrad , Pražský hrad .


chrám Svatého Víta    chrám Svatého Víta

chrám Svatého Víta    chrám Svatého Víta (od ND)

chrám Svatého Víta    chrám Svatého Víta

bazilika Svatého Jiří


chrám Svatého Víta - v pozadí sídliště Bohnice    chrám Svatého Víta - v pozadí sídliště Bohnice


letohrádek Belveder    pražské zahrady


Hradčany - chrám Sv. Víta    Hradčany - pohled z Břevnova


pomník astronomů    Loreta


Výhled na Prahu    Výhled na Prahu

Výhled na Prahu    Výhled na Prahu


Malá Strana


Malá Strana se nachází na levém břehu Vltavy kousek pod Pražským hradem. Ve 12. století tam vznikla osada nazývaná Menší město Pražské, později se nazývala Malá Strana.
Nejvýznamnější stavba je Chrám svatého Mikuláše na Malostranském náměstí. Vedle je budova MFF UK. Poblíž na kopci je rozhledna Petřín.
Na Malé Straně je také Nerudova ulice, neboť se zde narodil čeký spisovatel Jan Neruda.


Výhled na Malou Stranu z Pražského hradu    Petřín

Chrám Svatého Mikuláše    Malostranská Mostecká věž (v pozadí Pražský hrad)

Chrám Svatého Mikuláše


Karlův most


V Praze je mnoho mostů přes Vltavu, z nichž historicky nejstarší je Karlův most. Spojuje Staré Město a Malou Stranu. Na Karlově mostě je mnoho soch, na jeho koncích jsou mostecké věže, tj. Malostranská a Staroměstská mostecká věž. Poblíž Staroměstské mostecké věže je také socha Karla IV.


Karlův most    Mosty přes Vltavu - v pozadí ND

Socha Karla IV


Národní divadlo


Budova Národního divadla je dominanta pravého břehu Vltavy. Bylo vybudováno v letech 1868 - 1881, pak ale vyhořelo. Dokončeno bylo v roce 1883 (díky celonárodní sbírce). Tím se naplnila touha českého národa mít vlastní české divalo.
V roce 1983 byla kousek vedle vybudována Nová scéna Národního divadla.
Více informací najdete zde:   Národní divadlo


Národní divadlo - pohled z Karlova mostu    Národní divadlo - pohled z Pražského hradu

Národní divadlo    Národní divadlo

Detail budovy ND


Staroměstské náměstí

(Staromák)


Staroměstské náměstí je centrum Starého města. Je tam několik pamětihodností: Stroměstská radnice s orlojem, chrám Svatého Mikuláše, Týnský chrám, pomník J. Husa. Staroměstký orloj je chlouba Prahy, byl vytvořen někdy v 15. století.
Staroměstské náměstí bylo také dějištěm významných historických událostí (např. popravy českých pánů po bitvě na Bílé Hoře r. 1621, manifestace za samostatné Československo r. 1918, "vítězství pracujícího lidu" r. 1948).


Staroměstská radnice

Staroměstské náměstí - Orloj    Staroměstské náměstí - socha M.J. Husa

Chrám Sv. Mikuláše    Týnský chrám

Staroměstské náměstí - pohled z výšky   Staroměstské náměstí - pohled z výšky


Poblíž Staroměstského náměstí se nachází Karolinum. Je to hlavní sídlo Univerzity Karlovy (UK), která byla založena r. 1348 Karlem IV.
Sídlí zde rektorát Univerzity Karlovy a konají se zde promoce absolventů UK.


Karolinum    Karolinum


Václavské náměstí

(Václavák)


Václavské náměstí v Praze je obchodní a společenské centrum města a je jeho hlavní tepnou. Je dlouhé necelý kilometr, ale není největší (jak se mnozí domnívají).
V minulosti se náměstí nazývalo Koňský trh. Název dostalo (v 19. stol.) podle sochy Svatého Václava.
Dominantou náměstí je Národní muzeum, což je největší muzeum v České republice. Vévodí společně se sochou Svatého Václava horní části náměstí.
Na Václavském náměstí jsou na obou koncích stanice metra: Můstek, Muzeum. Jsou to přestupní stanice.
Václavské náměstí bylo také dějištěm významných historických událostí (např. Sametová revoluce r. 1989).


Václavské náměstí - Národní muzeum    Václavské náměstí - Národní muzeum

Národní muzeum    Národní muzeum

Svatý Václav na koni    Svatý Václav na koni


Karlovo náměstí

(Karlák)


Karlovo náměstí je největší náměstí v Praze, je dokonce větší než Václavské. Většinu náměstí však tvoří park. Je tam také Novoměstská radnice.
V minulosti se náměstí nazývalo Dobytčí trh. Na rohu Karlova náměstí je tajemný Faustův dům.


Karlovo náměstí - Novoměstská radnice

Karlovo náměstí

Karlovo náměstí - pomník K. Světlé    Karlovo náměstí - kostel


Prašná brána


Prašná brána je významná pražská památka pozdní gotiky. Nachází se blízko Náměstí Republiky.
Byla postavená v 15. století. Později zde byl sklad střelného prachu, odtud název "Prašná".
Hned vedle je Obecní dům, což je perla pražské secese a významné kulturní centrum.
Od Prašné brány vede Celetná ulice, která ústí na Staroměstském náměstí. Patří mezi nejstarší pražské komunikace.


Prašná brána    Prašná brána   Některé obrázky staženy z internetu: www.wikipedia.cz/wiki/Praha