1. Břevnovský klášter
  2. Kolej Hvězda
  3. Sídliště Petřiny
  4. Vypich
  5. Obora Hvězda
  6. Bílá Hora
  7. Liboc
  8. Řepy
  9. Strahovský tunel

Břevnovský klášter


V místech dnešního Břevnova byl založen klášter již v 10. století (r. 993). Kostel Svaté Markéty byl postaven někdy v 18. století.
V zahradě u Břevnovského kláštera je letohrádek u Vojtěšky, který byl postaven někdy v 18. století. Letohrádek za socialismu chátral, ale v 90. letech byl opraven.
Břevnovský klášter se nachází asi 2 km západně od Pražského hradu. V blízkosti byla studánka, kde pramení Břevnovský potok (Brusnice), který protéká také Jelením příkopem. Poblíž kláštera je rybník a také rozlehlý hřbitov.
Kousek odtud je také významný dům "U Kaštanu".
Více informací najdete zde:   Břevnov .


Břevnovský klášter

Břevnovský klášter    Břevnovský klášter

Břevnovský klášter    Břevnovský klášter

Břevnovský klášter    Pavilon u Vojtěšky

Socha u kláštera    Břevnovský klášter

Břevnovský klášter    Břevnovský klášter z dálky


Poblíž Břevnovského kláštera jsou Břevnovské rybníky. Napájí je Břevnovský potok (Brusnice), který pramení v údolí poblíž kláštera. Břevnovský potok protéká Jelením příkopem podél Pražského hradu a ústí do Vltavy.

Břevnovský rybník    Břevnovský rybník


Studentské koleje


Kousek od Břevnovského kláštera jsou studentské koleje "Hvězda", kde bydlí vysokoškoláci, zejména studenti UK.
Blízko je stadion "U Markéty". Přes silnici je pražské sídliště Petřiny. Nedaleko odtud je také Obora Hvězda.
Poblíž stojí také bývalý větrný mlýn, dnes již jen budova válcovitého tvaru. Odtud název ulice "Na Větrníku".


Studentské koleje    Studentské koleje

Studentské koleje    Studentské koleje

Studentské koleje    Studentské koleje

Studentské koleje    Studentské koleje


Budova na Větrníku


Sídliště Petřiny


Sídliště Petřiny pochází ze 60. let 20. století a patří k nejstarším v Praze.
Na Petřiny jezdí tramvaje, u konečné stanice je Ústav makromolekulární chemie (vybudován v letech 1960 - 1964). Konstrukce budovy je ze železobetonu.
Od roku 2015 jezdí na Petřiny dokonce i metro, stanice Petřiny je u obchodního domu.


Sídliště Petřiny    Sídliště Petřiny

Obchodní dům Petřiny    Stanice metra Petřiny

Sídliště Petřiny    Sídliště Petřiny

Sídliště Petřiny    Sídliště Petřiny

Výzkumný ústav na Petřinách    Výzkumný ústav na Petřinách

Na Petřinách je kříž


Vypich

Vypich je místo v Praze blízko Obory Hvězda. Kousek odtud je sídliště Petřiny, stadion U Markéty a kolej Hvězda.
Jezdí tam tramvaje, je tam tramvajová smyčka. Některé tramvaje končí na Vypichu, některé pokračují na Bílou Horu.
Je tam také silniční křižovatka, odbočka do Motola. Kousek pod kopcem je Motolská nemocnice.


Vypich - zastávka

Plošina u Vypichu (Petřiny)    Plošina u Vypichu (vchod do OH)

Plošina u Vypichu    Plošina u Vypichu (vchod do OH)


Obora Hvězda


Obora Hvězda byla založena v 16. století jako královská obora v blízkosti Prahy. V areálu obory je převážně listnatý les.
Je tam také pomník Jana Roháče z Dubé.
V západní části obory je letohrádek Hvězda (ze 16. stol.). Budova má půdorys ve tvaru šesticípé hvězdy.
V r. 1951 bylo v letohrádku zřízeno Muzeum A. Jiráska a M. Alše. V suterénu je maketa bitvy na Bílé hoře, která je nedaleko odtud.


Socha Jana Roháče z Dubé

Obora Hvězda    Obora Hvězda

Obora Hvězda    Obora Hvězda

Obora Hvězda    Obora Hvězda - brána

Obora Hvězda - zeď    Obora Hvězda

Obora Hvězda - letohrádek    Obora Hvězda - letohrádek

Obora Hvězda - letohrádek    Obora Hvězda (pohled do Liboce)

Obora Hvězda (od BH)    Obora Hvězda (od BH)


Bílá Hora


Bílá Hora (381 m) je nedaleko obory Hvězda. Poblíž je také konečná zastávka tramvaje.
Roku 1620 zde proběhla bitva, v níž Češi prohráli a dostali se pod nadvládu Habsburků na 300 let. Je tam mohyla, která onu osudnou bitvu připomíná.
Odtud je také vidět Ruzyňské letiště (největší v Čechách) vzdálené odtud asi 4 km.
Po vítězství katolíků nad stavovským vojskem byla na Bílé Hoře postavena Kaple P. Marie, která byla později přestavěna na kostel.
Nachází se u konečné zastávky tramvaje.
Více informací najdete na těchto stránkách:   Bílá hora


Bílá Hora    Bílá Hora

Bílá Hora    Bílá Hora - mohyla

Pohled na Ruzyni z BH    Pohled na Ruzyni z BH

Pohled na Ruzyni z BH    Pohled na Ruzyni z BH

Bílá Hora - kostel    Bílá Hora - konečná tramvají

Bílá Hora - kostel    Bílá Hora - kostel

Bílá Hora - socha    Bílá Hora - socha

Bílá Hora - dvůr    Bílá Hora - kříž

Bílá Hora - hostinec    Bílá Hora - hostinec

Kaple na Bílé Hoře


Poblíž konečné zastávky tramvaje na Bílé Hoře je Hotel u Hvězdy. Více informací najdete na   této stránce .

Hotel U Hvězdy


Liboc


Kousek za Oborou Hvězda, v údolí Litovického (Šáreckého) potoka, se nachází část Prahy zvaná Liboc.
Je tam hezký kostel.


Liboc - kostel    Liboc - kostel

Liboc - kostel    Liboc - kostel


Řepy


Řepy je část Prahy, která se nachází na západním okraji města. Je tam také velké sídliště, nedaleko odtud je Ruzyňské letiště.
V Řepích je velký hřbitov, na kterém je také pochován Václav Babinský (bývalý loupežník). Kousek za hřbitovem je kostel.


Řepy - hřbitov    Řepy - hřbitov

Pomník V. Babinského    Řepy - hřbitov

Řepy - hřbitov

Řepy - kostel    Řepy - kostel


Strahovský tunel


Pod Strahovem byl proražen silniční Strahovský tunel (1997). Vyúsťuje v místech někde mezi Pražským hradem a Břevnovským klášterem.
Blízko ústí je hotel Pyramida a také Strahovský stadion.


Ústí tunelu - hotel Pyramida    Ústí tunelu - hotel Pyramida

Ústí tunelu - hotel Pyramida


   Některé obrázky staženy z internetu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brevnovsky_klaster