Kybernetika a psychologie


Kybernetika zkoumá obecné zákonitosti procesů řízení, přenosu a zpracování informací. Je to nauka o řízení pomocí informací.
Hlavní zásluhy na rozvoji kybernetiky měl   Norbert Wiener .

Způsoby myšlení lze členit takto:


Základní teorém na rozmezí kybernetiky a psychologie:

Konvergentní myšlení lze simulovat (uměle napodobovat) počítačem,
divergentní myšlení nelze simulovat počítačem.Programování je vlastně simulace konvergentního myšlení počítačem.


Umělá inteligence se člení takto:

Zůstává stále otevřená otázka, zda se někdy podaří simulovat divergentní myšlení strojem.


Proti základnímu teorému však byla vznesena námitka, že existují samoučící se stroje.