Náklady


Náklady jsou výdaje spojené s výrobou.

Rozdělení nákladů:


Kalkulace - rozpis nákladů na zhotovení výrobku.
Podrobněji   zde