Několik vět o únikovém prostoru


Je-li šachující figura jezdec (kůň), je únikový prostor druhého druhu prázdný.

Je-li šachující figura v těsném kontaktu s králem, je únikový prostor druhého druhu prázdný.

Je-li únikový prostor druhého druhu neprázdný, je šachující figura dlouhotahová a není v těsném kontaktu s králem.

U dvojšachu je pouze únikový prostor prvního druhu.

Mají-li únikový prostor prvního a třetího druhu neprázdný (jednoprvkový) průnik, je šachující figura v těsném kontaktu s králem a není kryta.

Protože nelze táhnout na pole obsazené vlastní figurou, mohou vlastní figury odebírat králi únikový prostor (i spoluvytvářet matovou pozici).
Proto je též nutno dávat pozor na dušený mat .

Král nemůže být šachující figura, ale může soupeřovu králi odebírat únikový prostor.

Figura se matu účastní tak, že soupeřova krále ohrožuje nebo mu odebírá únikový prostor.

I figura ve vazbě může odebírat únikový prostor.