Matematika má několik odvětví
  4 základní aritmetické úkony: sčítání, odčítání, násobení, dělení.
  součet = výsledek sčítání; rozdíl = výsledek odčítání; součin = výsledek násobení; podíl = výsledek dělení;
Příklady z matematiky
  Počet přístupů: Počitadlo   (od poslední aktualizace)